Wekerle Sándor levél a Magyar Tudományos Akadémia Wekerle Sándorról szóló történetek  Emlékek   Wekerle Sándor saját elbeszélése szerint legrégibb emléke, amikor anyjának fivére, Szép Antal, aki a szabadságharcban mint honvéd küzdött, néhány évvel a gyászos vég után bujdosása közben piszkosan és rongyosan, idegeneknek kilétét el nem árulva, látogatást tett Móron. Ekkor apja is rejtegetett két honvédtisztet, álnév alatt alkalmazta őket a Lamberg-féle uradalmi irodában. Ezek hálából maguk is igyekeztek bölcsességet és hazafiságot csöpögtetni a kis Sándor fejébe, s meglehetősen hálás talajra találtak. Az irodában dolgozott a kapucinus Pater Bonaventura is, ugyancsak volt honvéd, aki játszva tanította írni úgy, hogy vékonyan előírt számára s azt kellett felülírnia. Így Pater Bonaventura kézírását tette magáévá. A kisfiú látókörének fejlődésére még egy körülmény hatott igen kedvezően. Apjának unokanővére gróf Schönborn Ervinhez ment feleségül. Gróf Schönborn hatalmas hitbizományi birtokkal rendelkezett Munkácson, ezen kívül volt egy birtoka a mai Észak-Olaszországban is, továbbá egy palotája Velencében, az Academia di Belle Arti közvetlen közelében. Ez a palota nem tartozott a hitbizományhoz. Ide hozta el nemegyszer a gyermektelen nagynéni és férje a kis Sándort, akit saját gyermekükként szerettek. Rá is ragadt az olasz nyelv és az észak-olaszországi kultúra tisztelete, sőt minden valószínűség szerint Velence befolyása alatt fejlődött ki benne az igen erős hajlam és előszeretet az építészet iránt. Azonban Schönborn grófné halála után ez a kapcsolat Olaszországgal elég hamar megszakadt. Schönborn grófné a maga külön vagyonát Wekerle Sándorra hagyta, de a velencei palota öröklése vitássá vált, mert Schönbornné mellett - aki utolsó éveit állandóan Olaszországban töltötte - volt egy leány, aki őt betegségében is ápolta, s ő azt állította, hogy a grófné a palotát szóbeli végrendelettel reáhagyta. Tanúiként gondolierik szerepeltek. Perre is sor került, ami azonban az olasz bíróságok jóvoltából igencsak elhúzódott. Wekerle Sándor még közvetlenül az első világháború kitörése előtt is kapott értesítést olasz ügyvédjétől, de magyar siker nem születhetett olasz földön.    Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011. Patay Géza Tovább a következő oldalra
Wekerle Sándor Kézírása már idősebb korában.
Velencei képek
Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím