Wekerle Sándorról szóló történetek  Az újságírókról  Wekerlének pedig az újságírókról való gondolkodását Szontágh Jenő a következőképpen jegyezte fel: „Az újságírókat nem nagyon szerette. Második miniszterelnöksége alatt alig emlékszem néhány esetre, amikor újságírót hosszabb kihallgatáson fogadott volna. Nem valami jó véleménye volt róluk és egyszer magam hallottam a szájából, ha félig-meddig tréfásan is: „A jó újságíró első kelléke, hogy ne értsen ahhoz, amiről ír!” Neki magának soha nem volt úgynevezett „házi újságíró”-ja. Nem tűrte, hogy a minisztériuma ügyeiről bármi is napvilágot lásson azokon a hivatalos kommünikéken kívül, amit ő adott ki és ha valamelyik főtisztviselő el akarta nála rontani a dolgát, nem kellett más, minthogy a munkásságát az újságban megdícsérjék. – A minisztérium is olyan, mint az asszony, minél kevesebbet beszélnek róla, annál jobb. Mikor egy tudásával, tehetségével és különösen eredeti elgondolásával már korán feltűnt fiatalember került be a minisztériumba, aki később úgy a politikai, mint a gazdasági életben nagy szerepet játszott és valaki nagyon dícsérte előtte a kiválóságát, legyintett a kezével. - Jó újságíró lesz belőle! Lett is.  Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011.      Furfang  Windisch-Grätz Lajos herceg jegyezte fel Wekerléről a következő történetet:  Az első világháború második felében Wekerle, megint mint miniszterelnök, egy alkalommal nem bírta kormánya álláspontját a parlament többségével elfogadtatni, – mire a vitát a következő szavakkal zárta le: „Döntésünket az uralkodó véleményétől kell függővé tennünk. Félóra szünetet tartunk, közben én megyek telefonálni a királynak! Szünet alatt apám, mint az országház tagja valami ügyben a miniszterelnök irodájába, benyitott és az öregurat íróasztala mögött szivarozva és újságot olvasva találja. Sándor bátyám, hát nem hívod fel Bécset?” kérdezi apám, – mire a következő feleletet kapja: „Hogyan édes fiam, csak nem gondolod, hogy egy ilyen szamársággal fogom zavarni Őfelségét!    Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011. Tovább a következő oldalra Karikatúra Wekerléről Uj Országház főhomlokzata "A nagy attrakció a Nemzeti Cirkuszban" Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím