Wekerle Sándorról szóló történetek    Gimnáziumi eredmények     Wekerle érdemjegyeiről a Székesfehérvári Napló 1894. így számol be: „Wekerle Sándor érdemsorozata az 1863/64-es tanévben a következő volt: „Erkölcsi magaviselet: dicséretes, figyelem: változó, szorgalom: kellő. A hittanból kitűnő, latinból jó, görögből jeles, magyarból kitűnő, németből kitűnő, történelemből jeles, mennyiségtanból jeles, természettanból kitűnő, természetrajzból kitűnő. A rendkívüli tantárgyak közül a franczia nyelvben és rajzban nincs osztályozva, az énekből kitűnő, a testgyakorlatban jeles… Az 1864/65-ös tanévben Wekerle Sándor a hatodik osztályt végezte. Ebben az évben – bár „figyelme” javult, amennyiben a „változó”-ból „feszült” lett… Az 1865/66-os tanévben Wekerle Sándor szorgalma, mely addig csak „kellő” volt, ernyedetlenné vált, s ebben az évben már kitűnővé küzdötte föl magát, még pedig egyetlenegy kivételével minden tantárgyból… Az 1866/67-dik tanévben, a kiegyezés és a koronázás emlékezetes esztendőiben lett Wekerle Sándor érett, mégpedig kitűnőleg érett. Ebben az évben, bár „figyelme” a „feszült”-ről ismét csak a „kellő”-re szállt alá, minden tantárgyból, tehát már a mennyiségtanból is kitűnő osztályzatot nyert. Szorgalma „ernyedetlen” volt, erkölcsi viselete azonban sem nem „példás”, sem nem „dícséretes”, hanem csak „törvényszerű”, aminek oka valószínűleg az volt, hogy a sudár növésű, szép ifjúnak már ekkor voltak ugynevezett „fiatalkori ábrándjai” s mint a diákság vezére, (mert ő akkor már vezér volt) az iskolai korlátoktól gyakrabban függetlenítette magát… Kivüle „kitűnően érett” lett még hat: Schmidt József, Rampserger János, Rozsos István, Somogyi Gyula, Végh Ágoston és Zaka Gyula.” A cisztercita igazgatónak az volt a szokása, hogy az érettségi utáni záróünnepségen sorba állította a végzett tanítványokat tanulmányi eredményeik szerint. Elsőnek Wekerle Sándor állott, de ebben az évben rendhagyóan utána két hely kimaradt, és csak ezután állt a második legjobb tanuló.    Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011. Tovább a következő oldalra Ciszterci Gimnázium Székesfehérvár
Ciszterci Gimnázium Székesfehérvár
Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím