Wekerle Sándorról szóló történetek  Jellasics alap  Wekerlében volt valami az antik görögök furfangjából, nem vetette meg a tréfát. Számos anekdota örökíti meg egyik-másik esetét, de akad ezek között olyan is, amelynek történelmi jelentősége van, például amikor titokban megvásárolta az állam számára Kossuth emlékiratait. Ezt a megtörtént esetet Hoitsy Pál negyvennyolcas párti képviselő úgy mesélte el, hogy ő fordult még a kilencvenes évek elején Wekerle Sándor miniszterelnökhöz, kérve őt, nyújtson anyagi segítséget az akkor nagy szegénységgel küszködő turini remetének. Kossuth Lajos angol propaganda-előadásaival és egyes angol tisztelőinek adományaiból szerzett magának szerény vagyont, a pénzt azonban részvénypapírokba, valamint Ferenc fia kénbánya-vállalatába fektette s mindez elveszett az olaszországi bankválság idején. Mindenki ismerte Magyarországon a nagy forradalmár súlyos helyzetét, de nehéz volt segíteni. Egyrészt Kossuth is túl büszke volt ahhoz, hogy könyöradományokat fogadjon el, de itthon nem is lehetett szó nyilvános gyűjtésről. Wekerle maga is ráförmedt Hoitsyra: Hogy képzelsz ilyesmit? Mindenkorra lehetetlenné tenném magam a király előtt, hiszen még Kossuth nevét sem szabad előtte kiejteni. Annyira körül vagyunk véve mi is, Kossuth is spiclikkel, stréberekkel és intrikusokkal, hogy az udvarnál úgyis megtudnák, még ha kerülő úton juttatnánk is a pénzt hozzá… De azért még talán eszembe jut valami.  Rövid idő múlva egy tekintélyes összeget adott át a kért célra Hoitsynak azzal, hogy senkinek, még legjobb barátjának sem szabad szólnia erről. Évtizedek múltán árulta el azután neki Wekerle, hogy a pénzt honnan szerezte. Volt még akkoriban a miniszterelnökségen egy bizalmasan kezelt ún. „Jellasics-alap”, amelynek terhére az uralkodó diszkrét támogatást nyújtott olyan személyiségeknek, akik a 48-as szabadságharc idején a dinasztiának különös szolgálatokat tettek. Ebből az alapból kaptak egykor támogatást az árulók és renegátok. Wekerle nagyot nevetett: Hát látod, ebből utaltattam ki annak idején azt az összeget, amit Kossuth Lajos támogatására neked adtam át.  De Ferenc József előtt mégsem maradt olyan sokáig titokban a dolog. Amikor Wekerle Sándor búcsúlátogatását tette nála, hogy átadja helyét báró Bánffy Dezsőnek, Ferenc József szemére vetette, hogy az ő pénzéből támogatta legnagyobb ellenségét.  Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011. Tovább a következő oldalra

Árpád sírja

Közszájon forgott Wekerle esete Ferenc Józseffel Árpád sírjával kapcsolatban. Ez a koalíció idején történt, amikor is 1908-ban Ferenc József trónra lépése hatvanadik évfordulójának méltó megünneplésére Wekerle Sándor az Árpád fejedelem sírja fölé emelendő emléktemplom megépítését (mindmáig nem épült fel) javasolta. A vonatkozó törvényjavaslatot, melynek értelmében azután a törvényhozás az építkezéshez szükséges 600.000 K-t megszavazta, Wekerle Sándor referátuma alapján az uralkodó kegyesen fogadta és előzetes jóváhagyását meg is adta. Utólag azonban elfogta a kíváncsiság, hogy tulajdonképpen, hol is van Árpád sírja, ahol az Árpád-emléktemplom felépül? Amire Wekerle hódolatot kifejező kézmozdulattal és megnyerő mosollyal szellemesen azt válaszolta: ,,Árpád ott lesz eltemetve, ahol Felséged parancsolja.” Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011..
Wekerle mint kelj fel Jancsi Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím