Wekerle Sándorról szóló történetek      Leánykérés  Wekerle Sándor jogászpajtása volt parnói Molnár Viktor, akinek szüleinél gyakran vendégeskedett, itt ismerkedett meg barátja csinos hugával, Gizellával, 1870-ben. A papának, Molnár Istvánnak tekintélyes birtokai voltak Zemplén megyében, amihez - egy időszakot tekintve - főispáni rang is párosult. Wekerle bejáratos lett a Molnár-házba, a szülők is hamar megkedvelték a tehetséges és jókedélyű barátot. Ez különösen igaz volt a zsenge korú  Gizellára, akinél a szimpátiát meghaladó vonzalom is kialakult a náluk vendégeskedő a fiatalúr iránt. A vonzalomból szerelem, a szerelemből pedig boldog házasság lett, aminek indulásáról a leánykéréshez kapcsolódóan Zlinszky János így meséli el a családi történetet. „Tanulmányai befejezése után Wekerle Sándor jelentkezett a gazdag nagyúr apánál és megkérte Gizella kezét.  A családi legenda szerint a főispán, ugyan nem gorombán, de elutasította, mondván, hogy leánya részére ragyogóbb partit képzelt el: olyan vőjelöltre vár, akiért négyes fogatot kell a vasútállomásra küldeni! Wekerle Sándor megkezdte a tisztviselői pályát, a Pénzügyminisztériumban, alulról. Képességei, tudása, és nyilván szerencsés kapcsolatteremtő képessége révén gyorsan haladt felfelé: nem sok időbe tellett, hogy a nagyralátó apa, leánya kérésének is engedve, és az ifjú pályája reményteli alakulását is észlelve, késznek mutatkozott egy újabb kérés meghallgatására. Ám ekkor az ifjú vőjelölt állt a sarkára: Rendben, megismétli a leánykérést, de csak akkor megy Klopodiára, ha a vasútállomáson apósa négyes fogata fogja várni, hogy a lányos házhoz vigye! Így is történt, és az ifjú pár boldogan kezdte meg a közös életet a klopodiai kúriában.”   Ügyvédek lapja 2012. Március-Április szám Tovább a következő oldalra

Majális

Gimnáziumi diáktársai egy alkalommal titkon majálist rendeztek az erdőben, s amikor a legszilajabban ropták a táncot a város szépeivel, egyszercsak szétnyíltak a bokrok, s ott állt egy páter szigorú arccal. Nagy riadalom, de a következő percben már harsány kacaj: Wekerle Sándor öltötte magára a rend fehér köntösét. Ez a csíny azonban tanárainak fülébe jutott, s következménye az lett, hogy az érettségi bizonyítványban magaviseletből hármas osztályzatot kapott. Osztálytársai körében nagy népszerűségnek örvendett, amit főleg annak köszönhetett, hogy az írásbeli dolgozatokat mindig két-három diáktársának is megírta. Diáktársai ragaszkodását jelzi, hogy őt választották meg önképzőköri elnöknek is. Egykori kollégái közül – Schmidt Józsefen kívül – sokszor megemlékezett Endrődy (Kupritz) Sándorról, és Pacona Elekről, a magláji hős huszárkapitány fivéréről, akinek – miután nemesi kúriáját szerencsétlenül elvesztette – dohánygyári tisztviselői állást juttatott. Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011.
Klopódia, Wekerle Sánor és Molnár Gizella otthona
Klopódia
Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím