Wekerle Sándorról szóló történetek  Népszerűség   Wekerle Sándor népszerűségére 1892-ben miniszterelnöki kinevezésekor mi sem jellemzőbb, mint az, hogy hívei fáklyásmenettel ünnepelték az új miniszterelnököt, amit a Képes Néplap és a Politikai Híradó december 11-i száma így örökített meg: „Fáklyásmenet az új miniszterelnök tiszteletére. – Budapest legszebb utczáján: az Andrássy-uton lakik Magyarország új miniszterelnöke, dr. Wekerle Sándor. Szép kis palotája van a párját ritkító fényes uton ott, a hol az egymás mellé épített hatalmas nagy házak után a zöldelő kertek körül kimosolygó úri lakok következnek. Ide tér meg, kis családja körébe hasznos és fárasztó munkája után pihenni az a férfiu, kit nagy tehetsége, bámulatos munkaereje a hivatalnoki pálya legalsó fokáról a legmagasabb polczra: a miniszterelnöki székbe emelt, daczára annak, hogy fényes nevű ősökkel nem dicsekedhetik és egészen a saját jóvoltából lett azzá, ami… Nemrégiben, a múlt hó 23-ikán palotájának ablaka alatt zugó éljenzés hangzott föl sok ezer ember ajkáról: óriási néptömeg kíséretében hömpölygött végig a széles uton, egy fényes fáklyásmenet, mely a diszes palotasorokat nappali világossággal ragyogta be. A főváros polgársága óhajtotta ezzel kifejezést adni örömének a fölött, hogy a király polgári családból származott férfiut bízott meg az ország ügyeinek vezetésére.” Egy másik eset. Az egyházpolitikai harcok során 1894-ben igen kiéleződött a helyzet Bécs és Wekerle között. Wekerle kilátásba helyezte lemondását, amit a király június 1-én el is fogadott. Tovább a következő oldalra
Wekerle Sándor június 2-án visszatért Budapestre. A vonatot, amely este 9-kor érkezett, óriási tömeg várta a Nyugati pályaudvaron. Miniszterelnököt még sem azelőtt, sem azóta nem fogadtak Budapesten ilyen lelkesedéssel. A szimpátiatüntetés azt mutatta, hogy a nép széles rétegei a polgári haladást kívánják. A tömeg kifogta a miniszterelnök kocsijából a lovakat, és maga húzta-vitte a Szabadelvű Párt–körbe, ahol az események izgatott megbeszélésére került sor. A Szabadelvű Párt Darányi Ignác javaslatára a főrendiház ellen foglalt állást. A kormány melletti tüntetés az egész országra kiterjedt, a törvényhatóságok és városok nagy része Wekerle Sándort díszpolgárává választotta. A Szabadelvű Párt felkérte a lemondott kormányt, hogy a pártot vezérelje tovább a reformokért való harcban, amit Wekerle meg is ígért. Végül az uralkodó döntése alapján újra Wekerle kapott bizalmat kormányalakításra. Görög Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor Helikon 2011.
Wekerle háza az Andrássy úton
Wekerle Andrássy úti villája
Wekerle kocsizik Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím