Wekerle Sándor édespja, Mór Wekerle Sándorról szóló történetek  Gyermekkor  Wekerle Sándor 1848 november 14-én Mórott látta meg a napvilágot. Hasonnevű atyja Lamberg gróf móri 24.000 holdas uradalmának első tiszttartója, édesanyja a Szatmár megyei jó nemesi család sarja, Szép Antónia.  A kis Wekerle igen erőteljes csecsemőnek bizonyult, étvágya akkora volt, hogy két parasztasszonynak is táplálni kellett csecsemő korában. A gyors fejlődésű kisfiú igen eleven és érdeklődő volt, nehezen lehetett lekötni határtalan érdeklődését. Ennek következménye volt, hogy szülei azt találták ki, hogy az életkorát meghazudtoló érdeklődéssel és képességekkel bíró kisfiút a normális idő előtt már iskolába adják. Így került a kis Sándor már négyesztendős korában a móri kapucinusok iskolájának első osztályába. A kisgyermek kitűnően elszórakozott az előadónak hallgatásával, kis székét odaállították az első padsor elé, onnan hallgatta az előadásokat, figyelte az iskolai élet történéseit. Könnyen ment számára a tanulás, amikor rendes tanulóvá lett. Később sem volt egyszerű a szülőknek megoldani a kis Wekerle rendkívüli érdeklődésével kapcsolatos helyzeteket. Jó példa erre, hogy egyszer tetőfedők jöttek egy épület tetőfedési teendőinek ellátására. A cseperedő félben lévő kisfiúnak annyira megtetszett a cserepezők tudománya, mármint, hogy az égben is tudnak járni a tetőn, hogy mindenáron ezt kívánta utánozni, felmászni a tető legmagasabb részére. Ilyen formában már akkor is a magasba tört. A szülők ezt először szép szóval, majd nagyobb határozottsággal is tiltani igyekeztek, de mivel ez nem vezetett eredményre, a kis Wekerle továbbra is kitartóan igyekezett minden szülői ellenkezés ellenére odafenn az égben járni, valami mást kellett kitalálniuk. Összeült tehát a családi tanács és megkérdezték a tetőfedőket is arról, hogy mit kellene kitalálni az eleven kisfiú testi épségének érdekében. Mivel minden szép szavú kérés és határozott tiltás kudarcot vallott, ezért arra jutottak, hogy a nem hétköznapi akaratú kisfiú testi épségét nem lehet másképpen biztosítani, minthogy a tetőfedő mester megtanítja a kisfiút biztonsággal járni a tetőléceken a magasban.  Ez a szintén nem veszélytelen kísérlet fényes sikert hozott, a kis Wekerle meghódította a magasságot,megtanulta felülről, megfelelő magasságból, átfogóan szemlélni a földi dolgokat, ekkor még csupán a tetőfedés adta feltételek között.  Patay Géza Tovább a következő oldalra A kastély a tetőráépítés után A lapostető gyakran beázott, később egyedi kupolás tetőt építettek helyette
id. Wekerle Sándor A miniszterelnök édesapja Lamberg gróf móri uradalmának volt az első tiszttartója
Dánosi kastély   Wekerle Sándor már miniszterelnökként megvásárolta, majd átápítette a tetjét is fönt: a korábbi földszintes épületrészhez hozzá épített új kastélyszárny már emeletráépítéssel, lapos tetővel, lent: a különlegesn átépített tető
Wekerle életrajza Életpályája Wekerléről írták Történetek róla Archívum Képek Linkek Bolt Bejelentkezés, cím